Artykuły

29 listopada 2018

Jak prawidłowo przeprowadzić odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny mieszkania/domu poprzedza analiza dokumentacji technicznej takiej jak standard wykonania, rzut mieszkania/domu, projekt instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, i gazowej. Zapoznanie się z ww. dokumentacją pozwoli […]