Jak prawidłowo przeprowadzić odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny mieszkania/domu poprzedza analiza dokumentacji technicznej takiej jak standard wykonania, rzut mieszkania/domu, projekt instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, i gazowej. Zapoznanie się z ww. dokumentacją pozwoli zweryfikować czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem.

Specjalista ds odbioru technicznego mieszkania

Podczas odbioru technicznego mieszkania/domu warto skorzystać z usług specjalisty. Fachowiec dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz wiedzą z zakresu norm budowlanych zgodnie z którymi powinny być wykonane prace. W trakcie przeprowadzania odbioru lokalu wskazane zostają istotne wady które powinny zostać bezwzględnie usunięte przez dewelopera. Znalezione usterki nieistotne mogą zostać usunięte niskim kosztem przy okazji wykonywania prac wykończeniowych mieszkania/domu.

Odbiór mieszkania przez zewnętrzną firmę

Zlecenie odbioru mieszkania/domu osobie z zewnątrz pozwoli nam zaoszczędzić pieniądze- jednorazowy zakup profesjonalnego sprzętu przewyższy wielokrotnie koszt usługi. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż na samodzielne przeprowadzenie odbioru braknie nam zwyczajnie wiedzy i czasu, który często ograniczany jest z przez dewelopera. Co więcej wszelkie niewykryte w trakcie odbioru wady czy usterki, mogą być problematyczne w naprawie w czasie późniejszym.

Podczas odbioru technicznego mieszkania/domu sprawdzeniu powinny podlegać:

  • ściany- jakość wykonanych tynków, krzywiznę ścian, kąty, wilgotność tynków
  • wylewka - jakość wykonania, poziom, dylatacja, wilgotność, ewentualne braki
  • stolarkę okienną i drzwiową- stan futryn i skrzydeł okiennych, kompletność okuć, rozwieralność, płynność działania zamka/klamki, stan szyb: rysy, pęknięcia , kompletność uszczelek,
  • działanie i stan rolet zewnętrznych o ile zostały zamontowane
  • parapety zewnętrzne i wewnętrzne- poziom, spadek, stan wizualny, poprawność montażu
  • instalacja elektryczna- zgodność przebiegu instalacji z projektem, napięcie w poszczególnych punktach o ile jest zasilanie
  • grzejniki- stan wizualny, pion/poziom, kompletność osprzętu, podłączenie do instalacji C.O
  • wentylację
  • instalację wodno-kanalizacyjną- zgodność przebiegu instalacji z projektem,
  • balkony i tarasy

W przypadku odbioru domu, zakres sprawdzanych elementów będzie szerszy.