Znalezione przez nas błędy

 • Zabrudzenia pobudowlane w ramie okiennej

 • Złe zabezpiecznie okien i parapetu w czasie prac elewacyjnych

 • Odspojona wylewka

 • Uszkodzona balustrada balkonowa

 • Wgnieciony i porysowany parapet zewnętrzny

 • Odsłonięte przewody teletechniczne

 • Niepoprawne uszczelnienie balkon-rama okienna

 • Brak „korka” w ręcznikowcu

 • Niepoprawne wykonanie odprowadzenia wody deszczowej

 • Brak poprawnej izolacji na łączeniu ściany fundamentowej ze ścianą nośną

 • Brak dostępu do rewizji pionu kanalizacyjnego

 • Źle wykonana podbudowa- zapadnięta kostka

 • Niepoprawnie wykonanie przyłącze wod-kan w kuchni

 • Źle wykonana wylewka oraz przyłącze kanalizacyjne

 • Brak sitka wyłapującego zanieczyszczenia w czyszczaku rynnowym

 • Niedopuszczalne wykonanie tynk cementowo-wapiennego

 • Źle wykonany taras z kostki brukowej

 • Brak możliwości pełnego otwarcia drzwi wejściowych

 • Niepoprawnie wykonane poprawki tynkarskie

 • Źle wykonane wpięcie do zbiornika na deszczówkę (złe materiały, brak uszczelnienia, brak spadków)

 • Uszkodzona szyba

 • Brak wykończenia szpalety przy drzwiach wejściowych

 • Brak obróbki przy piecu, oraz brak kratki wentylacyjnej

 • Niepoprawne mocowanie komina spalinowego – brak dedykowanego systemu

 • „Zaślepiony” szacht kominowy